Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

Hieronder zullen we kort uitleggen wat dit concreet voor onze dagelijkse werkzaamheden betekend:

Energie

In 2017 zijn op een deel van onze bedrijfsruimte zonnepanelen gelegd, hierdoor zullen we waarschijnlijk vanaf 2018 in staat zijn het volledige bedrijf te voorzien van zelf opgewekte stroom.
Alle energie welke wel wordt afgenomen betreft groene stroom, bovendien kunnen wij opgewekte stroom terug leveren aan het net, zodat anderen hier gebruik van kunnen maken zodra wij een overschot hebben.

Door zoveel mogelijk met het seizoen mee te telen ( warm in de zomer en kouder in de winter ) gebruiken wij zo min mogelijk gas.
Er worden oplossingen gezocht om in de toekomst zonder gas te kunnen produceren.

Gewasbescherming

Wij gebruiken zoveel mogelijk gewasbescherming van biologische oorsprong.
Alleen in geval van nood mag er chemie ingezet worden.
Natuurlijk zouden wij graag zien dat we volledig biologisch kunnen telen, maar dit is met de huidige middelen nog niet mogelijk.
Echter werken we zoveel mogelijk met ons team en leveranciers naar oplossingen.

Afval

Onze afvalstromen worden gescheiden, al het plastic, papier en gft-afval wordt gescheiden en op de hiervoor aangewezen locaties ingeleverd.
Fust wordt zoveel mogelijk hergebruikt, wij gebruiken bijvoorbeeld een traywasser om gebruikte tray’s te reinigen en opnieuw binnen ons bedrijf in te zetten.

Footprint

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geteelde tuinbouwproducten neemt toe.
Ons bedrijf is al jaren heel bewust bezig met het verduurzamen van het bedrijf en de producten, maar nu kunnen we het ook aantonen. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te vergelijken en te monitoren is een milieu-footprint analyse.

Door elk jaar de footprintberekening te herhalen, kan goed worden nagegaan hoe goed de maatregelen werken.

Voor meer informatie zie ook: http://www.benefitsofnature.eu/nl/

 

Certificaten

MPS-ABC

MPS is al jaren een gevestigd keurmerk binnen de bloemen- en plantensector, hierbij wordt bekeken welke producten door kwekers worden gebruikt.
Op basis van de gebruikte middelen wordt aan de hand van een vast raamwerk de categorie bepaald waarin de kweker zich bevindt.
Wij zijn binnen dit keurmerk in het bezit van een MPS-A certificaat.

MPS-GAP

Het certificaat van MPS-GAP gaat verder dan ABC en gaat verder in op het gebruik van middelen, maar ook op veiligheid, personeel en de mogelijkheden om plantmateriaal te traceren.
Jaarlijks vindt er een controle plaats om vast te stellen of de juiste procedures hanteren.
Wij zijn in het bezit van een MPS-GAP certificaat.

MPS-SQ

Staat voor “Socially Qualified”, hiermee wordt verder ingegaan op de sociale aspecten van de organisatie.
( Worden alle wet- en regelgeving omtrent inzet van personeel nagekomen en is er sprake van een veilige werkplek. )
Wij zijn in het bezit van een MPS-SQ certificaat.