Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. In het kort komt het erop neer dat in een duurzame wereld de mens, het milieu en de economie met elkaar in evenwicht zijn. Op deze manier putten we de aarde niet uit.

Hieronder is te lezen wat dit concreet betekent voor onze dagelijkse werkzaamheden:

Energie

In 2017 zijn, op een deel van onze bedrijfsruimte, zonnepanelen gelegd. Dit betekent dat wij sinds 2018 in staat zijn om vrijwel het volledige bedrijf te voorzien van zelfopgewekte stroom. De energie die wordt afgenomen, is groene stroom. Als wij een overschot aan zelfopgewekte stroom hebben, zijn wij in staat om een deel terug te leveren aan het net, zodat anderen hier gebruik van kunnen maken.

Door zoveel mogelijk met het seizoen mee te telen, wat inhoud dat het bij ons warm is in de zomer en kouder is in de winter, gebruiken wij zo min mogelijk gas. Daarnaast zijn wij bezig met het zoeken van oplossingen om in de toekomst zonder gas te kunnen telen.

Gewasbescherming

Als het gaat om de bescherming van ons gewas, gebruiken wij zoveel mogelijk biologische producten. Alleen in het geval van nood mag er een chemisch bestrijdingsmiddel worden ingezet. Wij willen graag overgaan op een volledige biologische teelt, alleen is dit met de huidige beschermingsmiddelen nog niet mogelijk. Wij zijn, samen met ons team en werknemers, op zoek om hier een oplossing voor te vinden.

Afval

Onze afvalstromen worden van elkaar gescheiden. Het plastic, papier en gft-afval wordt apart verzameld en op de daarvoor aangewezen locaties ingeleverd. Daarnaast wordt het fust wat wij gebruiken zoveel mogelijk hergebruikt. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een traywasser om gebruikte trays te reinigen en vervolgens opnieuw in te zitten binnen ons bedrijf. Bovendien gaan wij in 2022 over naar cool grey tray’s. Deze tray’s worden van 100% gerecycled PS materiaal gemaakt, afkomstig van koelkasten. Bij cool grey wordt dus geen nieuw materiaal gebruikt. De grondstoffen worden volledig behouden en gerecycled. Zo sluiten wij de grondstofketen.

 

 

Certificaten

MPS-ABC

MPS is al jaren een gevestigd keurmerk binnen de bloemen- en plantensector. Er wordt hierbij gekeken welke producten door de kwekers worden gebruikt. Op basis van de gebruikte middelen wordt, aan de hand van een vast raamwerk, de categorie bepaald waar de kweker zich in bevindt.

Wij zijn binnen dit keurmerk in het bezit van een MPS-A certificaat.

MPS-GAP

Het certificaat van MPS-GAP gaat verder dan het MPS-ABC certificaat. Dit certificaat gaat verder in op het gebruik van middelen, de veiligheid, het personeel en de mogelijkheden om plantmateriaal te traceren. Er vindt jaarlijks een controle plaats om vast te stellen of de juiste procedures door ons worden gehanteerd.

Wij zijn in het bezit van een MPS-GAP certificaat.

MPS-GRASP

Het GAP Risk Assessment on Social Practise (GRASP) certificaat gaat verder in op de sociale aspecten van een bedrijf. Dit is bedoeld om te werken in de juiste arbeidsomstandigheden met goed werkgeverschap. Er wordt onder andere beoordeeld op het beloningsniveau van werknemers en de gezondheids- en veiligheidsaspecten. Op deze manier wordt een sociaal verantwoorde manier van ondernemen voor de werknemers ondersteunt.

Wij zijn in het bezit van een MPS-GRASP certificaat.

MPS-SQ

De SQ in dit certificaat staat voor ‘Socially Qualified’. Er wordt hiermee verder ingegaan op de sociale aspecten van de organisatie. Dit houdt in dat alle wet- en regelgeving omtrent de inzet van personeel wordt nagekomen en dat er sprake is van een veilige werkplek.

Wij zijn in het bezit van een MPS-SQ certificaat.